گردشگری ایران

برچسب: شهر فرمهین

  • شهر زیر زمینی زلف آباد

    شهر زیر زمینی زلف آباد

    شهر زیر زمینی زلف آباد بر اساس آنچه در “ناسخ التواريخ” و “روضه الصفا” آمده، شهر زيرزميني زلف آباد ، در قرن ششم تا نهم هجري قمري شهري آباد و بزرگ بوده که در شاهراه تجارت قم ، تهران و اصفهان واقع شده بود. بنا به روايات تاريخي اين شهر در دوره قاجاريه پس از…