گردشگری ایران

برچسب: شهر قدیمی خضری

  • مسجد جامع خضری میراثی 204 ساله

    مسجد جامع خضری میراثی 204 ساله

    بنای اولیه آن با خشت و گل بوده و در سال 1341 توسط کربلایی حسن بهشتی تجدید بنا شد اما در زلزله 9 شهریور 1347 تخریب و مجددا در سال 1351 بازسازی شد. با توجه به مصالح موجود و شواهد تاریخی احتمالا بنای مسجد خضری مربوط به دوره صفویه است. این مکان شامل دو قسمت…