گردشگری ایران

برچسب: شهر نشینی

  • اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش چهارم)

    اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش چهارم)

        Demonstration effectاثر تظاهري: افزايش تعداد گردشگران در يك مقصد، اثرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي زيادي را براي جوامع ميزبان به همراه دارد. كه از جمله مهمترين اين اثرات ، تقليد است كه ساكنان محلي برخي از جوامع تمايل به تقليد از رفتار گردشگران را دارند. لذا ويژگيهاي رفتاري آنها را به خود…