گردشگری ایران

برچسب: شهر گرماب

  • چشمه ی بالخلی بلاغی -استان زنجان

    چشمه ی بالخلی بلاغی -استان زنجان

    چشمه ی بالخلی بلاغی -استان زنجان یکی دیگر از جاذبه های دیدنی شهر گرماب چشمه ی بالخلی بلاغی است،وجه تسمیه این چشمه بخاطر ماهی هایی است که داخل آب چشمه از زمان قدیم وجودداشته است(چشمه ی ماهی) موقعیت جغرافیایی:این چشمه در انتهای کوههای ساقیزلو در قسمت جنوب شرقی شهر گرماب قرار گرفته وفاصله ی آن…