گردشگری ایران

برچسب: شهر

  • غار کتله خور آهکی

    غار کتله خور آهکی

    غار کتله خور آهکی – زنجان غار کتله خور غاری است خشکی  – آبی .که در استان زنجان در 80 کیلومتری خدابنده و 172 کیلومتری شمال همدان در 5 کیلومتری شهر گرماب واقع شده است. این غار با طول تقریبی 10 کیلومتر بطور طبیعی از شسته شدن و فرسایش آهک ایجاد گردیده .این غار قبل…