گردشگری ایران

برچسب: شهید مطهری

  • مسجد مطهری (سپهسالار)

    مسجد مطهری (سپهسالار)

    مسجد مطهری (سپهسالار) در سال ۱۲۹۶ ه.ق‌، میرزا حسین خان سپهسالار دستور ساخت مسجدی را داد که اکنون، از زیباترین بناهای شهر تهران به شمار می‌رود. طراحی مسجد را ممتحن‌الدوله به عهده گرفت و معمار آن حاج حسن قمی بود. ساخت هسته اصلی بنا نزدیک به پنج سال به درازا کشید، اما عمر سپهسالار چندان…