گردشگری ایران

برچسب: شوشتر

  • نهر داریون- شوشتر

    نهر داریون- شوشتر

    نهر داریون- شوشتر داریون نهری است در شوشتر که از رود شطیط جدا می شود و دوباره به ان ملحق می گردد.این نهر داریوش یا دارا نیز نام دارد و در زمان داریوش هخامنشی حفر شده است. نهر داریوش یکی از یادگارهای دوران ساسانی است که در دوره پهلوی مرمت هایی در سازه های آن…