گردشگری ایران

برچسب: شوش

  • بقایای کاخ آپادانا – شوش

    بقایای کاخ آپادانا – شوش

    بقایای کاخ آپادانا – شوش کاخ آپادانا به دستور داریوش بزرگ در حدود سالهای 515 – 521 پیش از میلاد در شوش  روی آثار و بقایای ایلامی بنا نهاده شد.دیوارهای کاخ از خشت و ستون های آن از جنس سنگ است. کاخ داریوش قسمت های مختلفی دارد از جمله تالار بار عام ،دروازه و کاخ…