گردشگری ایران

برچسب: شیخ ابوالفضل سرخی

  • ارامگاه بابا لقمان

    ارامگاه بابا لقمان

    آرامگاه بابا لقمان – سرخس بنای مقبره شیخ لقمان سرخسی ،از عرفای قرن چهارم هجری قمری و معاصر با ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالفضل سرخسی ،از ابنیه با شکوه و مهم تاریخی است که در سه کیلومتری سرخس واقع شده است. این بنا شامل گنبدی آجری با ایوانی بلند و تزئیناتی از آجرکاری و گچ…