گردشگری ایران

برچسب: شیخ علیخان زنگنه

  • نقش برجسته مهرداد دوم

    نقش برجسته مهرداد دوم

    در پائین نقش برجسته داریوش یكم ، نقش برجسته ای از زمان مهرداد دوم به یادگار مانده كه متعلق به سال 123 ق.م تا 110 ق.م می باشد . در این صحنه در برابر مهرداد دوم چهار نفر از ساتراپ های محلی به ترتیب اهمیت و جایگاه در پشت سر هم قرار دارند كه نیم…