گردشگری ایران

برچسب: شیخ محمدحسن سعادت و برادرش شیخ عبدالکریم

  • مدرسه سعادت بوشهر

    مدرسه سعادت بوشهر

      مدرسه سعادت که معروف به مدرسه سعادت مظفر می باشد در سال ۱۲۷۸ به سبک نوین آموزشی در دوره ی قاجار تاسیس گردید . این مدرسه واقعه در خیابان امام روبروی میدان معلم است . این مدرسه به عنوان مادر مدارس جنوب ایران است. احمد خان دریابیگی حکمران بوشهر به درخواست عمومی از مردم…