شیراز | گردشگری ایران

گردشگاه هفت‌ برم

گردشگاه هفت‌ برم

گردشگاه هفت‌ برمیکی از گردشگاه‌های عمومی استان فارس است که در ۵۵ کیلومتری شهر شیراز و در ۱۲ کیلومتری محور شیراز – کازرون واقع شده‌است. این گردشگاه چشمه‌های متعدد و تپه‌ماهورهایی را در خود جای ادامه مطلب