گردشگری ایران

برچسب: شیربها

  • سنت‌ها و آداب و رسوم ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

    سنت‌ها و آداب و رسوم ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

      سنت‌ها و آداب و رسوم ازدواج : آداب و رسوم و سنت هایی که در مراسم عروسی وجود دارد دارای ریشه‌های تاریخی و کارکردهای مشخص است . در این نوشتار  تنها آداب و رسوم و سنت‌های رایج در مراسم ازدواج توصیف می‌شود . این آداب و رسوم از گذشته‌های دور وجود داشته و کم…