گردشگری ایران

برچسب: صنایع دستی استان فارس

  • ٱیی بافی ( دولایه بافی )

    ٱیی بافی ( دولایه بافی )

          از صنايع دستي تزیینی – كاربُردی ايران ” اُیی بافی” نام دارد. اُویی نوعي پارچۀ دستبافت سنتي ايران است كه در استان فارس و توسط ایل قشقایی بافته می شود و قدمتی بالغ بر 200 سال دارد و با دستگاه نساجي سنتي ساده شده بافته مي شود. الياف مورد استفاده، الياف پشم…