گردشگری ایران

برچسب: صنایع دستی استان لرستان

  • چوقا بافی (چوغا بافی)

    چوقا بافی (چوغا بافی)

          چوقا یا چوخا، بالاپوش مردان روستایی و عشایر بختیاری در غرب ایران است که همواره دارای آستین کوتاه است. این پوشش در بین مردم شهر نشین این قوم نیز در مراسم گوناگون رواج دارد و توسط زنان بختیاری از موی گوسفند بافته می‌شود. چوقا نه پوششی سفید است و نه سیاه، بلکه…