طبری | گردشگری ایران

زبان و گویش مردم مازندران

زبان و گویش مردم مازندران

  زبان مازندرانی با نام ادبی زبان طبری دارای سابقه ادبی بوده و از سده‌های نخستین هجری آثاری به خط برگرفته از عربی به این زبان نگاشته شده‌است که هم‌اکنون نیز برخی از آن‌ها در ادامه مطلب