گردشگری ایران

برچسب: قایقرانی

  • سراب نیلوفر – کرمانشاه

    سراب نیلوفر – کرمانشاه

    سراب نیلوفر – کرمانشاه سراب نیلوفر دریاچه کوچکی در حدود 20 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه است که مملو از گلهای نیلوفر می باشد که در فصول گرم سال غنچه و برگ های آن سر از آب براورده و قسمت زیادی از آن را می پوشاند.  مجموعه ای از این سراب به صورت پارک تفریحی و […]

  • تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

    تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

    نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان 1مهرزاد حمیدی؛ 2سید محمّد حسین رضوی؛ 3سعید امیرنژاد؛ 4شهرام شفیع زاده؛ 3اعظم فضلی درزی 1استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 2دانشیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران 3عضو هیئت علمی گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال 4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال چکیده تحقیق حاضر سعی […]