لهجه اورامی | گردشگری ایران

زبان و گویش مردم کردستان

زبان و گویش مردم کردستان

    زبان مردم کردستان زبان کردی است که همانند زبان فارسی در مجموعه زبانهای گروه هند و اروپائی قرار می‌گیرد و دارای قوانین خاصی از لحاظ دستوری و نوشتاری می‌باشد و هم‌اکنون در بسیاری ادامه مطلب