گردشگری ایران

برچسب: مبنای خرد

  • معرفی کتاب (خانه داری هتل)

    معرفی کتاب (خانه داری هتل)

                معنای کلمه خانه داری گرچه به رسم و سنت اجدادی ما منحصر به آب و جاروی منزل و پخت و پز اطلاق می گردید ولی در حقیقت قواعد و نظام نوشته نشده ای را دارا بود که بر اثر مرور زمان و با استفاده از تجربیات و نظریات کدبانوان […]