گردشگری ایران

برچسب: مجموعه ی تاریخی ذوالفقاری

  • عمارت ذوالفقاری،زنجان

    عمارت ذوالفقاری،زنجان

      درمرکز بافت قدیمی شهر زنجان مجموعه ی تاریخی ذوالفقاری واقع شده است که هم اکنون این مجموعه تقسیم شده وقسمت هایی از آن از بین رفته است . ازجالبترین بنا های باقی مانده ی این مجموعه ، بنای تاریخی مرکز مجموعه ی بیرونی است . این بنا در دو طبقه و یک سردابه ساخته…