گردشگری ایران

برچسب: مدرسه پریزاد

  • خواجه ربیع – مشهد

    خواجه ربیع – مشهد

    خواجه ربیع – مشهد مقبره خواجه ربیع بناى با شکوه و زیبایى واقع در باغى وسیع و مصفّا بر کناره راست کشف رود در حاشیه شمالى شهر مشهد است.  مقبره داراى گنبدى به ارتفاع 18 متر با ساقه اى بلند بر روى بنایى چهار ایوانى است که در بیرون هشت ضلعى می نماید. گنبد بنا […]