گردشگری ایران

برچسب: مدیریت مقصد توریسم

  • معرفی کتاب (مدیریت مقصد توریسم)

    معرفی کتاب (مدیریت مقصد توریسم)

            کتاب مدیریت مقصد توریسم بعنوان اولین کتابی که در زمینه مدیریت مقصد از سوی سازمان جهانی توریسم(unwto) به رشته تحریر در آمده است با جامعیت موضوعی و ارائه مدل ها چهارچوب ها و مطالعات موردی از مقاصد سراسر دنیا راهنمای کاربردی و ارزشمندی را برای مدیران دست اندرکاران برنامه ریزان و […]