گردشگری ایران

برچسب: مردم بومی

  • مازیار آل داوود -روستای گرمه

    مازیار آل داوود -روستای گرمه

    روستای گرمه – استان اصفهان   روستای تاریخی گرمه،از روستاهای بخش خوربیابانک،شهرستان نایین استان اصفهان است.سابقه فعالیت های گردشگری در این روستا باعث شده کهاین منطقه به عنوان مرکزی پر رونق و موفق در منطقه ،کشور جهان شناخته شود.رونق گردشگری در این منطقه با حضور فعالیت مازیار آل داوود شکل گرفت.   مازیار آل داوود…