گردشگری ایران

برچسب: مرطوب

  • جنگل اولنگ – سمنان

    جنگل اولنگ – سمنان

    جنگل اولنگ – سمنان . جنگل اولنگ، در ۸۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود واقع شده و از مناطق نمونه گردشگری مصوب شهرستان شاهرود محسوب می شود. این جنگل دارای درختان جنگلی متنوع و تنوع جانوری است . این جنگل از جاده شاهرود به آزاد شهر با مختصات جغرافیایی ۵۷ و ۵۴ تا ۱۲و ۵۵ شرقی…