گردشگری ایران

برچسب: مسجد ملک زوزن

  • مسجد-مدرسه ملک زوزن

    مسجد-مدرسه ملک زوزن

     مسجد-مدرسه ملک زوزن یکی از بناهای رفیع و تاریخی خواف که در بستر وسیع دشت زوزن با قامتی استوار قد برافراشته و سپر باد و باران قرار گرفته است مسجد- مدرسه ملک زوزن می باشد . این بنا در 66 کیلومتری جنوب غربی خواف واقع است. مسجد زوزن تنها بنای آجری بر جای مانده از…