گردشگری ایران

برچسب: مصاحبه با آرش نورآقایی

  • مصاحبه با آرش نورآقایی (فعال در حوزه ی گردشگری)

    مصاحبه با آرش نورآقایی (فعال در حوزه ی گردشگری)

    بسم الله… آرش نورآقایی که او راهنمای تور است و مدرس گردشگری. کسی که برای توسعه گردشگری ایران زحمات فراوان کشیده است. او از مبتکران و برگزار کنندگان اصلی بسیاری رویدادهای گردشگری است که تقریبا همه آنها به همت خود او و بسیاری از دوستانش به نحو مطلوبی برگزار می شود. لطفا خودتان را به…