گردشگری ایران

برچسب: معرفی بازی روستاهای یزد

  • بازی محلی اتوک‌کلى/ یزد

    بازی محلی اتوک‌کلى/ یزد

      اتوک‌کلى (يزد ) بازيکنان به دو گروه مساوى تقسيم مى‌شوند. گروه شروع‌کننده در نقطه ٔ شروع که ابتداى زمين بازى (بالا) است، مستقر مى‌شود و افراد گروه ديگر در محوطه ٔ زمين بازى به‌طور پراکنده قرار مى‌گيرند. چوب کوچک (کلي) را روى دو سنگ موازى هم و يا روى چاله ٔ حفر شده‌اى مى‌گذارند…

  • بازی محلی قام باش قام باش/ ابرکوه

    بازی محلی قام باش قام باش/ ابرکوه

      معرفی بازی قام باش قام باش در روستای اسدآباد ابرکوه در زمانی که تلویزیون و کامپیوتر به خانه ها رخنه نکرده بود بجه های ده برای پر کردن اوقات فراقت خود بازی های جالبی انجام می دادند.یکی از این بازی ها ی محلی روستای اسدآبادکه خیلی هم محبوب بود قام باش قام باش یا…