گردشگری ایران

برچسب: معرفی کتاب(شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی)

  • معرفی کتاب(شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی)

    معرفی کتاب(شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی)

        دکتر محمود ضيايي، مژگان تراب احمدي انتشارات علوم اجتماعي درسال‌هاي اخير متناسب با گسترش نظام علمي گردشگري در مؤسسات آموزش عالي کشور، کتابهاي منتشر شده در زمينه آشنايي با سيستم گردشگري رشد چشمگيري داشته است. کتاب حاضر نيز در زمره‌ي اين کتاب ها قرار مي‌گيرد. اما دو مشخصه آن را از کتابهاي مشابه…