گردشگری ایران

برچسب: معرفی کتاب (درآمدی بر مردم شناسی گردشگری)

  • معرفی کتاب (درآمدی بر مردم شناسی گردشگری)

    معرفی کتاب (درآمدی بر مردم شناسی گردشگری)

      درآمدی بر مردم شناسی گردشگری، پیتر م. برنز، مترجم: هاجر هوشمندی، چاپ اول 1385، نشر افکار با همکاری پژوهشکده ی مردم شناسی امروزه گسترش راه ها و پیشرفت نسبی حمل و نقل در جهان، کمک زیادی به توسعه ی گردشگری کرده است تا جایی که گردشگری در سطح جهانی به صورت یک صنعت درآمده…