معرفی کتاب گردشگری | گردشگری ایران

معرفی کتاب (دایره المعارف گردشگری ایران – جلد دوم)

معرفی کتاب (دایره المعارف گردشگری ایران – جلد دوم)

دایره المعارف گردشگری ایران (جلد دوم) ظرفیت خدمات صنعت گردشگری ایران دانستنیهای سفر پدید آورندگان گردآوری شرکت مرجان گشت کاشان (هادی حمید پناه)   عمومی موضوع گردشگری   تعداد فصل های کتاب ۷   چاپ ادامه مطلب

معرفی کتاب (سواد هنری)

معرفی کتاب (سواد هنری)

معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir)   کتاب سواد هنری که برای دانشجویان امور فرهنگی و روابط عمومی ضروری و مفید می باشد. نویسنده: ابوالفضل صمدیان،مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ادامه مطلب