گردشگری ایران

برچسب: معرفی کتاب (گفت وگوی آسان زبان فارسی(برای آلمانی زبانها))

  • معرفی کتاب (گفت وگوی آسان زبان فارسی (برای آلمانی زبانها))

    معرفی کتاب (گفت وگوی آسان زبان فارسی (برای آلمانی زبانها))

    معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir)   هدیه ای بی نظیر برای توریست های آلمانی زبان کتاب تازه تألیف”گفت وگوی آسان زبان فارسی”(برای آلمانی زبانها) به وسیله ی احمد موسوی در 476 صفحه وبیش از 400 تصویر  باهدف گسترش زبان فارسی در کشورهای آلمانی زبان وآموزش گفت وگوهای متداول فارسی با آوانگار(فونتیک) آلمانی منتشر…