گردشگری ایران

برچسب: مفاهیم گردشگری

 • معرفی کتاب (میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه)

  معرفی کتاب (میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه)

          کتاب میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه، اولین کتاب در نوع خود می باشد که به مسائل، چالش ها و روندهای جهانی و منطقه ای مرتبط با میراث و گردشگری در کشورهای کمتر توسعه یافته می پردازد. افزایش روزافزون تعداد گردشگرانی که از جاذبه های میراث بازدید می­کند…

 • معرفی کتاب (بخش بندی بازار گردشگری حد اکثر سازی اثربخشی بازاریابی)

  معرفی کتاب (بخش بندی بازار گردشگری حد اکثر سازی اثربخشی بازاریابی)

        بدیهی است در صورت بخش بندی امکان شناسایی بازارها و پاسحگویی به خواسته های هر یک از آنها با توجه به محصولات مورد عرضه به گردشگری از یکسو و همچنین پاسخگویی بازارهای ذیرب به آمیخته های بازاریابی سازمان در زمان استفاده ازم منابع اطلاعاتی موجود از سوی دیگر امکان پذیر می گردد…

 • معرفی کتاب (فن راهنمایی گشت)

  معرفی کتاب (فن راهنمایی گشت)

          راهنمایان گشت را باید خط مقدم میان جامعه مقصد با گردشگرانی دانست که به آن وارد می شوند. این گروه از فعالین صنعت گردشگری نماینده و سمبل مردمانی هستند که سرزمین آنها مورد بازدید قرار می گیرد و از این جهت رسالتی قابل توجه در ارائه تصویری صادقانه و دلنشین از…