مقالات گردشگری | گردشگری ایران

صنعت گردشگری؛ مغفول در نظام اقتصادی ایران

صنعت گردشگری؛ مغفول در نظام اقتصادی ایران

در نظام اقتصادی، صنعت گردشگری در بخش خدمات تعریف می شود اما توسعه و تولید ثروت از این زیرمجموعه بخش خدمات، نیاز به مهندسی مطلوب داشته تا از منابع ملی بیشترین بهره را نصیب درآمد ادامه مطلب

قدرت چانه زنی برای تخصیص منابع به توریسم

قدرت چانه زنی برای تخصیص منابع به توریسم

  هرچند که هدف اولیه مقاصد از رقابت، دلایل اقتصادی و جذب مخارج گردشگری است، سایر انگیزه ها ممکن است مبنای توسعه توریسم باشند. برای مثال، توریسم بین المللی فرصتی برای نمایش یک کشور به ادامه مطلب

درآمدزایی پایدار گردشگری برای شهرداری ها

درآمدزایی پایدار گردشگری برای شهرداری ها

    مهم ترین روش های کسب درآمد شهرداری ها، وابسته به «عوارض ناشی از ساخت و ساز و مواردی مانند آن» است. شهرداری ها با ادامه دادن همین راه و روش، با مشکلات و ادامه مطلب