گردشگری ایران

برچسب: منار مسجد علی

  • منار مسجد علی اصفهان

    منار مسجد علی اصفهان

    مناره مسجد علی – اصفهان مناره علی مناره ای مدور در شهر اصفهان در مقابل آرامگاه هارون ولایت در اوایل سده ششم هجری در نزدیکی مسجد جامع عتیق بنا گردیده و در دوره صفویه جزئی از ساختمان مسجد علی ساخته شده است. بلندای مناره بیش از 50 متر بوده است امروزه با فروریختن طبقه سوم…