گردشگری ایران

برچسب: منوچهرخان بیگلربیگی

  • حمام حاج شهبازخان – کرمانشاه

    حمام حاج شهبازخان – کرمانشاه

    حمام حاج شهبازخان – کرمانشاه حمام حاج شهباز خان از جمله بناهای بسیار زیبا دور قاجاریه است که در بافت قدیمی شهر کرمانشاه و در خیابان مدرس قرار دارد. این حمام همانند بسیاری از حمام های دوره قاجاریه شامل سربینه یا رخت کن،گرمخانه و خزینه های آب سرد و گرم می باشد.سطوح داخل گنبد این…