گردشگری ایران

برچسب: مهدی حسین آبادی

  • معرفی کتاب (جامعه شناسی مصرف، گردشگری و خرید)

    معرفی کتاب (جامعه شناسی مصرف، گردشگری و خرید)

        این کتاب در هشت فصل و 292 صفحه، به گونه هایی از مصرف فراغتی که در پدیده های گردشگری و خرید تفننی رایج شده، پرداخته است. تاریخ انتشار: 1388 نویسنده: دالن تیموتی، ترجمه علی اصفر سعیدی و مهدی حسین آبادی انتشارات: جامعه شناسان مصرف فراغتی، خرید و توریسم از جمله مواردی است که…