گردشگری ایران

برچسب: مهرپرستان

  • نیایشگاه مهری – مراغه

    نیایشگاه مهری – مراغه

    نیایشگاه مهری – مراغه در حدود ۶ کیلومتری جنوب شرقی مراغه روستای بزرگی به نام ورجوی واقع شده است. در قسمتی از روستا یک گورستان بزرگ و تاریخی وجود دارد و در آن قبرهایی دیده می‌شود که بر روی آن‌ها صندوق‌های سنگی منقوش و یا قوچ سنگی نهاده شده است. همچنین بر روی تعدادی از…