گردشگری ایران

برچسب: موزه داری

  • معرفی کتاب (موزه ، موزه داری و موزه ها)

    معرفی کتاب (موزه ، موزه داری و موزه ها)

          پیشگفتار یا مقدمه کتاب: جذب گردشگران به مقاصد گوناگون و کسب تجربه ای لذت بخش و گذران اوقات فراغت مردمان ساکن سرزمین های مقصد از کارکردهای مهم موزه ها هستند. موزه بعنوان سازمانی غیرا نتفاعی در خدمت پیشرفت جامعه شناخته می شود که شواهد مادی مربوط به انسانها و محیط زیست آنها…