گردشگری ایران

برچسب: موسس سلسله سلجوقی

  • برج طغرل شهر ری

    برج طغرل شهر ری

    برج طغرل شهر ری برج طغرل یک برج آرامگاهی بسیار باشکوه است در شهر ری و منسوب است که سلطان طغرل بیک موسس سلسله سلجوقی (متوفی 455 ق ) در آن مدفون است . اما امروزه هیچ اثری از قبر در آن دیده نمی شود . این بنا از آثار قرن ششم است . بنایی…