گردشگری ایران

برچسب: میدان قلعه

  • تکیه میدان قلعه کرمان

    تکیه میدان قلعه کرمان

    تکیه میدان قلعه کرمان     تکیه و مسجد میدان قلعه کرمان نام این تکیه ومسجد بر گرفته از بازار میدان قلعه که مشهور به قلعه محمود است گرفته شده است .بازار قلعه در قدیم از رونق خوبی برخوردار بوده است . به همین دلیل کسبه و بازاریان این محل اقدام به ساخت مسجدی چسبیده…