گردشگری ایران

برچسب: پل غازیان

  • پل غازیان،انزلی

    پل غازیان،انزلی

    پل غازیان،انزلی پل غازیان به میان پشته به طول ۲۱۰ متر و عرض ۱۰ متر و ارتفاع ۸۵/۶ متر با ۵ دهانه که یک دهانه از آن به طول ۲۵ متر متحرک بوده‌است. هردو پل غازیان و انزلی ازبتون مسلح ساخته شده شروع ساختمان از اواخر تیرماه ۱۳۱۴ شمسی و پایان کار دراوایل تابستان ۱۳۱۶ […]

  • کاخ میان پشته – انزلی

    کاخ میان پشته – انزلی

     کاخ میان پشته – انزلی این کاخ در میان پشته و بین دو پل انزلی و پل غازیان در محوطه و سیعی واقع شده است. قبل از احداث آن، در همان مکان کاخ باشکوه خوشتاریا قرار داشت، این کاخ اختصاص داشت به تاجر روس که از اولین کسانی بود که صنعت برق را وارد ایران […]