گردشگری ایران

برچسب: ژئوتوریسمی

  • آتشکوه ،گنبد لرزان-رامهرمز

    آتشکوه ،گنبد لرزان-رامهرمز

    آتشکوه ،گنبد لرزان-رامهرمز خروج گاز از درز وشکاف هاى ساختار سطحى ميدان نفتى ماماتين در جوار روستاى گنبد لران شهرستان رامهرمز يک اثر ژئوتوريسمى جذاب ديدنى و تماشايى خلق کرده است که دل هر بيننده اى را به وجد مى آورد وچشمانش را خيره مى کند. در اين محل گازهاى هيدروکربورى از پيچ وخم لايه…