گردشگری ایران

برچسب: کاروانسرای مرنجاب

  • کاروانسرای مرنجاب

    کاروانسرای مرنجاب

    کاروانسرای مرنجاب از آنجائیکه یکی از انشعاب های راه تاریخی ابریشم از طریق ری – کویر مرکزی از آران و بید گل – کاشان می گذشت و به اصفهان و یزد مرتبط می گردید و گاهی نیز کاروان های تجاری و زوار مشهد مقدس در این مسیر مورد دستبرد راهزنان قرارمی گرفتند در سال 1012 […]