کردی کلهری | گردشگری ایران

زبان و گویش مردم ایلام

زبان و گویش مردم ایلام

      گویش کردی ایلام یکی از گویش‌های زبان کردی است و به عنوان گونه ای از گویش  کردی جنوبی در کنار گونه‌های کلهری،سنجابی و لکی قرار دارد.این گویش را«فیلی» نیز می‌نامند و گویشوران ادامه مطلب

گویش محلی کرمانشاهی

گویش محلی کرمانشاهی

    زبان اهالی کرمانشاه کردی است ، زبان کردی خویشاوند نسبی زبان فارسی است زیرا اشتراک قواعد دستوری و ذخیره لغوی زبان‌های ایرانی نتیجه خویشاوندی نسبی آنها است . زبان کردی که شاخه ای ادامه مطلب