گردشگری ایران

برچسب: کشیشهای فرانسوی

  • آرامگاه دکتر محمود حسابی – تفرش

    آرامگاه دکتر محمود حسابی – تفرش

    آرامگاه دکتر محمود حسابی – تفرش آرامگاه دکتر محمود حسابی که از نوابغ ایران زمین و نابغه بزرگ جهان علم و اندیشه ایران و جهان است، پس از 90 سال زندگی پربار علمی در 12 شهریور 1371 درشهر تفرش به خاک سپرده شد که امروز آرامگاه وی در تفرش محل تجمع مراسم مذهبی و رسمی…