گردشگری ایران

برچسب: کلاس های پروازی | IATA class codes

  • کلاس های پروازی | IATA class codes

    کلاس های پروازی | IATA class codes

    کلاس های پروازی که برای کمک به شرکت های هواپیمایی جهت مشخص کردن نرخ و استاندارد سازی شرایط سفر در بلیت مسافری و سایر اسناد ترافیک ایجاد شده اند به سه بخش تقسیم می شوند. – درجه یک : (First Class ) گران ترین و راحت ترین صندلی های موجود در هواپیما هستند. – درجه…