کلاه نمدی | گردشگری ایران

لباس محلی خراسان جنوبی

لباس محلی خراسان جنوبی

      پوششی را که مردم به عنوان لباس و پوشاک مورد استفاده قرار می‌دهند عبارتند از:کلاه نمدی، شب کلاه، کلاه نمدی- مندیل، کلاه دوره دار، کلاه پهلوی یا شیپوری، عرقچین، کلاه تـرمه، گردن ادامه مطلب