گردشگری ایران

برچسب: کوبه یا حلقه

  • شاخصه های معماری سنتی یزد

    شاخصه های معماری سنتی یزد

    آب انبار: یکی از عمده ترین مصالح سنتی  ساخت آب انبار در کنار آجر «دیمه»است که از آهک و خاکستر و ماسه بادی و… تشکیل  شده است.این ملات ضمن آب بندی بنا از فاسدشدن آب نیز جلوگیری می کند.آب انبارها  معمولا از چهار عنصر اصلیخزینه،گنبد،پاشیر و بادگیر تشکیل شده اند.   تعدادبادگیرها با توجه به […]