کویرگردی | گردشگری ایران

در کویر چه بپوشیم؟

در کویر چه بپوشیم؟

    با توجه به اینکه بخش اعظم سفرهای کویری پیاده‌روی در میان شن‌های روان کویر است، کویرگردانان حرفه‌ای معتقدند نوع پوشش و لباس و کفش مناسب در سفرهای کویرگردی می‌تواند لذت سفر را دوچندان ادامه مطلب