گردشگری ایران

برچسب: گردشگران دور از هیاهوی شهری کشاورزی می کنند

  • گردشگران دور از هیاهوی شهری کشاورزی می کنند

    گردشگران دور از هیاهوی شهری کشاورزی می کنند

      گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ایالات متحده آمریکا، در سال ۱۹۹۲، بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت از انواع تفریحات روستایی برخوردار شده اند. این در حالی است که گردشگری روستایی یک روند دو سویه، اقتصادی را در نواحی […]